Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Projekty EU

Gmina Poronin a obec Východná nedajú zabudnúť ľudovým remeslám

Podpísanie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt - Gmina Poronin a Obec Východná

Mikroprojekt číslo: INT/ET/TAT/1/II/B/0118
Názov:GminaPoronin a obec Východná nedajú zabudnúť ľudovým remeslám

Obec Východná spolu s poľským partnerom Gmina Poronin podali žiadosť na spoločný projekt v rámci 2. výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Zväzkom Euroregión „Tatry“ z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Spoločný projekt bol úspešný, získal finančnú podporu a dňa 19. apríla 2018 štatutárni zástupcovia obidvoch organizácií Ing. Juraj Blaško, starosta obce Východná a Andrzej Bunda, zástupca wojta Gminy Poronin, podpísali Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku v centrále Euroregiónu Tatry v Nowom Targu.
Hlavným cieľom projektu je prispieť k ochrane kultúrneho dedičstva a zachovať udržateľnosť ľudových tradícií a remesiel cezhraničného poľsko-slovenského regiónu. Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu zázemia pre šitie krojových odevov, zachovanie tradičných techník využívaných v textilnom priemysle a v neposlednom rade bude projekt zárukou zachovania motívov tradičnej východnianskej i poroninanskej výšivky.
Mikroprojekt bezprostredne realizuje cieľ prioritnej osi č. 1 a napĺňa ciele Strešného projektu zvýšením atraktivity a konkurencieschopnosti poľsko-slovenského pohraničia vytvorením spoločných, udržateľných produktov založených na kultúrnom dedičstve, ktoré prispievajú k jeho propagácii, rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt.
Špecifickými cieľmi projektu sú: - popularizácia ľudového remesla medzi obyvateľmi obce Poronin a obce Východná, zvýšenie zručností súvisiacich s remeselníckou výrobou medzi obyvateľmi pohraničia, - vytvorenie zázemia pre zachovanie východnianskej výšivky a výrobu, šitie a tkanie textílií pre potreby folklórnych súborov vo Východnej, - obnoviť a zachovať prácu so súknom - šitie súkenných odevov s ozdobnou výšivkou a obnoviť výrobu kožiarskych remeselných výrobkov s prvkami umeleckej tvorby - gravírovacia technika z regiónu Gminy Poronin, - využitie ľudových remesiel pre zatraktívnenie predmetného územia pre cestovný ruch.
Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 81 685,53 EUR. Gmina Poronin bude svoje aktivity financovať nasledovne: z EFDR -85% , čo predstavuje sumu 28 890,82 EUR, zo štátneho rozpočtu 5 %, čo predstavuje sumu 1 699,46 EUR a 10 % vlastných zdrojov, čo predstavuje sumu 3 398,92 EUR. Partner 1 - obec Východná - bude svoje aktivity financovať nasledovne: z EFDR -85% , čo predstavuje sumu 40 541,88 EUR, zo štátneho rozpočtu 10 %, čo predstavuje sumu 4 769,63 EUR a 5 % vlastných zdrojov, čo predstavuje sumu 2 384,82 EUR.
Termín realizácie projektu: jún 2018 – máj 2019


 

plgát


 

Projekt Gmina Poronin a obec Východná

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
Poronin - maľovanie na textil 1

Poronin - maľovanie na textil 1


 
 
Poronin - maľovanie na textil 1

Poronin - maľovanie na textil 1

Poronin - maľovanie na textil 1

Poronin - maľovanie na textil 1

Poronin - maľovanie na textil 1

Poronin - maľovanie na textil 1

Poronin - maľovanie na textil 1

Poronin - maľovanie na textil 1


 
 
bez názvu
Poronin - maľovanie na textil 1

Poronin - maľovanie na textil 1

Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno


 
 
Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno


 
 
Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - vyšívanie na súkno

Poronin - maľovanie na textil 2

Poronin - maľovanie na textil 2

Poronin - maľovanie na textil 2

Poronin - maľovanie na textil 2


 
 
Poronin - maľovanie na textil 2

Poronin - maľovanie na textil 2

Poronin - maľovanie na textil 2

Poronin - maľovanie na textil 2

Poronin - maľovanie na textil 2

Poronin - maľovanie na textil 2

Poronin - maľovanie na textil 2

Poronin - maľovanie na textil 2


 
 

 

Digitalizácia repozitára výšiviek

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka