Informácie o začatých správnych konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z.z

Napísané: .

Informácie o začatých správnych konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Východná, 032 32 Východná 616, alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 18, zák. č.71/67 Zb. o správnom konaní vo veci žiadosti Michala Debnára, Východná 747 o súhlas na výrub stromov vo svojom vlastníctve na prac.č. E KN 7347 v extraviláne obce . Ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou bude dňa 21. februára 2017 o 14.00 hod. so zrazom v kancelárii OcÚ Východná.

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 18, zák. č.71/67 Zb. o správnom konaní vo veci žiadosti Márie Debnárovej, Východná 747 o súhlas na výrub stromov vo svojom vlastníctve na prac.č. E KN 8233 v extraviláne obce . Ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou bude dňa 21. februára 2017 o 14.00 hod. so zrazom v kancelárii OcÚ Východná.

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 18, zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní vo veci žiadosti Poľnohospodárskeho družstva Východná o vydanie súhlasu na výrub stromov, ktoré rastú v k.ú Východná na pôvodnych blokoch v lolalite Vrch Hybice: 6904/1, 7904/1, 7903/1, 6010/1, v lokalite Vyšné Bielanske 6010/1, 6001/2, 6005/1, 6008/1, 6101/1, 6009/1, 6006/1, 6011/1. Správne konanie bolo začaté dňa 13.2.2017, zoznam účastníkov konania je zverejnený v prílohe a vyvesený na verejnej tabuli Obce Východná.

Kontakty

Obecný úrad Východná
Východná 616
032 32 Východná

Tel.: 044 / 529 52 50
Fax: 044 / 529 52 90
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.