Informácie o začatých správnych konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Napísané: .

Informácie o začatých správnych konaniach podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Východná, 032 32 Východná 616, alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Oznámenie o začatí konania v zmysle § 18, zák. č.71/67 Zb. o správnom konaní vo veci žiadosti Marty Juríkovej, Východná 560 o súhlas na výrub stromov vo svojom vlastníctve na prac.č. E KN 6536 v extraviláne obce .

Ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou bude dňa 28. februára 2017 o 15.00 hod. so zrazom v kancelárii OcÚ Východná.

Kontakty

Obecný úrad Východná
Východná 616
032 32 Východná

Tel.: 044 / 529 52 50
Fax: 044 / 529 52 90
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.