Východná
Obec Východná

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 12. 2021

Zmluva o dielo

O/15/2021

8 760,00 EUR Osemtisícsedemstošesťdesiat eur

FORM-AT, s.r.o.., SNP 229, 033 01 Liptovský Hrádok

Obec Východná

22. 12. 2021

Dodatok k NZ

D/N/11/2021

podľa zmluvy

Ľubica Zuzaniaková

Obec Východná

22. 12. 2021

Dodatok k NZ

D/N/10/2021

podľa zmluvy

Pavol Kohút

Obec Východná

22. 12. 2021

Dodatok k NZ

D/N/9/2021

podľa zmluvy

Stanislav Šimunka

Obec Východná

22. 12. 2021

Dodatok k NZ

D/N/8/2021

podľa zmluvy

Ján Knaus

Obec Východná

22. 12. 2021

Dodatok k NZ

D/N/7/2021

podľa zmluvy

Nataša Zubajová

Obec Východná

22. 12. 2021

Zmluva o dielo

O/14/2021

0,00 EUR

Premier consulting eu Komárno

Obec Východná

21. 12. 2021

Zmluva o dielo

O/16/2021

0,00 EUR

Premier Colsunting EU s.r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno

Obec Východná

14. 12. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

N/41/2021

podľa zmluvy

MUDr.Jitka Veselá

Obec Východná

26. 11. 2021

Kúpna zmluva

O/13/2021

270 000,00 EUR Dvestosedemdesiattisíc eur

Hanes Slovakia, s.r.o.

Obec Východná

5. 11. 2021

Dodatok k NZ

D/N/6/2021

podľa zmluvy

Vladimír Lagovský

Obec Východná

5. 11. 2021

Nájomná zmluva

N/40/2021

podľa zmluvy

Iveta Korábeková

Obec Východná

21. 10. 2021

Nájomná zmluva

N/39/2021

podľa zmluvy

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Východná

20. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/10/2021

404,00 EUR

CVČ

Obec Východná

20. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/9/2021

606,00 EUR šeťstošesť

CVČ

Obec Východná

18. 10. 2021

Nájomná zmluva

N/38/2021

podľa zmluvy

Viera Tekelová

Obec Východná

15. 10. 2021

Nájomná zmluva

N/37/2021

podľa zmluvy

Zuzana Mizeráková

Obec Východná

1. 10. 2021

Nájomná zmluva

N/34/2021

podľa zmluvy

Jana Halková, Východná

Obec Východná

1. 10. 2021

Zámenná zmluva

ZZ/01/2021

41,48 EUR

Stanislav Kamenický, Barbora Běhalová

Obec Východná

1. 10. 2021

Kúpna zmluva

K05/2021

651,00 EUR

Obec Východná

Ľubomír Profant

30. 9. 2021

Nájomná zmluva

N/32/2021

podľa zmluvy

Mgr. Zuzana Jariabeková

Obec Východná

29. 9. 2021

Zmluva o dielo

O/12/2021

152 998,12 EUR Stopäťdesiatdvatisícdeväťstodevädesiatosem, 12/100 eur

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o., Ul. 1. mája 724, 03131 Liptovský Mikuláš

Obec Východná

28. 9. 2021

Nájomná zmluva

NZ/2/2021

podľa zmluvy

Mária Lutyšanová

Obec Východná

24. 9. 2021

Nájomná zmluva

N/33/2021

podľa zmluvy

Mária Brezinová

Obec Východná

24. 9. 2021

Nájomná zmluva

N/31/2021

podľa zmluvy

Pavol Jurík,

Obec Východná

23. 9. 2021

Zmluva o dielo

O/11/2021

16 804,80 EUR Šesnásťtisícosemstoštyri, 80/100

Jaroslav Vosátko - Kamex

Obec Východná

17. 9. 2021

Nájomná zmluva

N/30/2021

podľa zmluvy

Nataša Zubajová

Obec Východná

17. 9. 2021

Nájomná zmluva

N/29/2021

podľa zmluvy

Simona Žiaková,

Obec Východná

10. 9. 2021

Nájomná zmluva

N/28/2021

podľa zmluvy

Jana Kráľová, Východná

Obec Východná

9. 9. 2021

Zmluva o dielo

O/10/2021

33 880,61 EUR Tridsaťtritisícosemstoosemdasiat 66/100 eur

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o., Ul. 1. mája 724, 03131 Liptovský Mikuláš

Obec Východná

3. 9. 2021

Nájomná zmluva

N/27/2021

podľa zmluvy

Lechnerová Eva, Východná

Obec Východná

2. 9. 2021

Nájomná zmluva

N/26/2021

podľa zmluvy

Zdenka Mlynarčíková, Važec

Obec Východná

26. 8. 2021

Nájomná zmluva

N/25/2021

podľa zmluvy

Stanislav Poljak, Východná 03232

Obec Východná

26. 8. 2021

Nájomná zmluva

N/24/2021

podľa zmluvy

Tomáš Brunovský, Bratislava

Obec Východná

25. 8. 2021

Kúpna zmluva

K04/2021

119,00 EUR

Peter Gajdoš a Eva Gajdošová,

Obec Východná

24. 8. 2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci S/23/2021

podľa zmluvy

"SP"

Obec Východná

20. 8. 2021

Zmluva o umeleckej činnosti

U/1/2021

70,00 EUR Sedemdesiat

Dušan Debnár

Obec Východná

20. 8. 2021

Nájomná zmluva

N/22/2021

podľa zmluvy

Matej Mlynarčík

Obec Východná

13. 8. 2021

Nájomná zmluva

N/21/2021

podľa zmluvy

Stanislav Poljak, Východná 03232

Obec Východná

13. 8. 2021

Nájomná zmluva

N/20/2021

podľa zmluvy

Zuzana Jurčíková, Východná 03232

Obec Východná

5. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

88/PZ/2021

podľa zmluvy

Brantner Poprad, s,r,o, Nová 76, 058 01 Poprad

Obec Východná

2. 8. 2021

Nájomná zmluva

NZ/1/2021

podľa zmluvy

Ondrej Budz

Obec Východná

2. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/8/2021

550,00 EUR päťstopäťdesiat

Dobrá Východná, o.z., Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/33, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Východná

30. 7. 2021

Nájomná zmluva

N/19/2021

podľa zmluvy

Dobrá Východná o.z.

Obec Východná

30. 7. 2021

Zmluva o spolupráci

21/2021

podľa zmluvy

EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o.

Obec Východná

29. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/7/2021

200,00 EUR Dvestoeur

Slovenský zväz chovateľov ZO Martin

Obec Východná

28. 7. 2021

Nájomná zmluva

N/18/2021

podľa zmluvy

Katarína Vechterová, Východná 03232

Obec Východná

21. 7. 2021

Nájomná zmluva

N/17/2021

podľa zmluvy

Liptovské kultúrne stredisko

Obec Východná

14. 7. 2021

Nájomná zmluva

N/16/2021

podľa zmluvy

Dobrá Východná o.z.

Obec Východná

14. 7. 2021

Nájomná zmluva

N/15/2021

podľa zmluvy

Lenka Ďuricová, Východná, 032 32

Obec Východná

9. 7. 2021

Nájomná zmluva

N/14/2021

podľa zmluvy

Danka Žiaková, Východná 03232

Obec Východná

8. 7. 2021

Nájomná zmluva

N/13/2021

podľa zmluvy

Martin Lehotský, Východná 03232

Obec Východná

3. 7. 2021

Nájomná zmluva

N/12/2021

podľa zmluvy

Jana Žiaková, 03232 Východná

Obec Východná

1. 7. 2021

Nájomná zmluva

N/11/2021

podľa zmluvy

Jana Krupová, Východná 03232

Obec Východná

25. 6. 2021

Nájomná zmluva

N/10/2021

podľa zmluvy

Folklórne združenie Cindruška a Majerán Liptovský Hrádok

Obec Východná

25. 6. 2021

Nájomná zmluva

N/9/2021

podľa zmluvy

Róbert Pišta, Východná 032 32

Obec Východná

24. 6. 2021

Nájomná zmluva

N/8/2021

podľa zmluvy

OZ Partia, Nové Mesto nad Váhom

Obec Východná

22. 6. 2021

Kúpna zmluva

30201/KZ-011/2021/Východná/0068/GEO

1 107,45 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Obec Východná

21. 6. 2021

Zmluva o dielo

O/9/2021

86 331,80 EUR Osemdesiatšeťtisíctristotridsaťjeden eur 80centov

ZUS servis, s.r.o. Žiar nad Hronom

Obec Východná

18. 6. 2021

Nájomná zmluva

N/7/2021

podľa zmluvy

Zuzana Petrenková, Východná 03232

Obec Východná

18. 6. 2021

Nájomná zmluva

N/6/2021

podľa zmluvy

Terézia Čonková, 03232 Východná

Obec Východná

10. 6. 2021

Nájomná zmluva

N/5/2021

podľa zmluvy

ZCHOK na Slovensku -družstvo, Skuteckého 19, 97401 Banská Bystrica

Obec Východná

4. 6. 2021

Nájomná zmluva

N/4/2021

podľa zmluvy

DFS Ďumbier, Liptovský Mikuláš 031 01

Obec Východná

4. 6. 2021

Nájomná zmluva

N/3/2021

podľa zmluvy

Marián Koreň, 03232 Východná

Obec Východná

4. 6. 2021

Nájomná zmluva

N/2/2021

podľa zmluvy

Kamila Garajová, Východná 03232

Obec Východná

2. 6. 2021

Kúpna zmluva

K/2/2021

210,00 EUR

Martin Barbierik, Východná 632

Obec Východná

2. 6. 2021

Kúpna zmluva

K/1/2021

63,00 EUR

Martin Lehotský

Obec Východná

28. 5. 2021

Nájomná zmluva

N/1/2021

podľa zmluvy

Eva Mikušová, Východná 03232

Obec Východná

20. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/6/2021

20 700,00 EUR dvadsaťtisícsedemsto

Telovýchodná jednota Družstevník Východná

Obec Východná

19. 5. 2021

Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania

O/8/2021

nula

Obec Východná

Obchodná akadémia

15. 4. 2021

Zmluva o dielo

O/6/2021

1 850,00 EUR

Ing.arch.Zuzana Pajerchinová

Obec Východná

15. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

O/5/2021

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo eur

Ultima Ratio, Ul.1.mája 709, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Východná

14. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/5/2021

2 350,00 EUR dvetisíctristopäťdesiat

Občianske združenie Čierny Váh

Obec Východná

29. 3. 2021

Dodatok k NZ

D/N/5/2021

podľa zmluvy

Anna Žiaková, Východná 032 32

Obec Východná

26. 3. 2021

Dodatok k NZ

D/N/4/2021

podľa zmluvy

Vanda Sirotiaková, 032 32 Východná

Obec Východná

26. 3. 2021

Dodatok k NZ

D/N/3/2021

podľa zmluvy

Vladimír Majerčík, 032 32 Východná

Obec Východná

18. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/4/2021

100,00 EUR jednosto

Spoločnosť priateľov MLD

Obec Východná

17. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

O/4/2021

Neuvedené

ENVIROPOL

Obec Východná

17. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/3/2021

500,00 EUR päťsto

Miestny odbor Matice slovenskej

Obec Východná

15. 3. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

D/V/1/2021

Neuvedené

Obec Východná

SR -Štatistický úrad SR, Bratislava

15. 3. 2021

Dodatok k NZ

D/N/2/2021

podľa zmluvy

Edita Chovanová, Východná 032 32

Obec Východná

5. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/2/2021

700,00 EUR sedemsto

Jednota dôchodcov na Slovensku

Obec Východná

11. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

O/3/2021

Neuvedené

SČK Liptovský Mikuláš

Obec Východná

5. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/1/2021

11 200,00 EUR jedenásťtisícdvesto

ECAV Východná, 032 32 Východná

Obec Východná

29. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

O/2/2021

0,00 EUR

SČK Liptovský Mikuláš

Obec Východná

19. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

O/1/2021

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

ZŠ s MŠ Hybe

Obec Východná

19. 1. 2021

Dodatok k NZ

D/N/1/2021

podľa zmluvy

Dobro production, s.r.o.

Obec Východná

15. 1. 2021

Dodatok KZ

D/K/1/2021

Neuvedené

Liptovská vodárenská spoločnosť

Obec Východná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

RTVS:Kapura - Obec Východná 5.10.2019

RTVS:Zvony nad krajinou - Obec Východná - rozhlasová nahrávka 16.6.2019

Napísali o nás

 LIPTOVSKE NOVINY, číslo 32

img374.pdf (874.73 kB)

Miestny rozhlas v mobile

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 8.12.2022, 1:38:34

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 8. 12. 2022
slabé sneženie 4 °C -1 °C
piatok 9. 12. sneženie 3/2 °C
sobota 10. 12. slabé sneženie 1/-5 °C
nedeľa 11. 12. sneženie -1/-8 °C