Východná
Obec Východná

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 12. 2020

Nájomná zmluva

N/29/2020

podľa zmluvy

Michal Chovan, Východná 03232

Obec Východná

23. 12. 2020

Nájomná zmluva

N/28/2020

podľa zmluvy

Jana Žufajová

Obec Východná

22. 12. 2020

Nájomná zmluva

N/27/2020

podľa zmluvy

Lucia Petrášková

Obec Východná

22. 12. 2020

Dodatok k NZ

D/14/2020

podľa zmluvy

Ľubica Zuzaniaková

Obec Východná

22. 12. 2020

Dodatok k NZ

D/13/2020

podľa zmluvy

Simona Kybová

Obec Východná

22. 12. 2020

Dodatok k NZ

D/12/2020

podľa zmluvy

Nataša Zubajová

Obec Východná

22. 12. 2020

Dodatok k NZ

D/11/2020

podľa zmluvy

Milan Lutyšan, Mária Lutyšanová

Obec Východná

22. 12. 2020

Dodatok k NZ

D/10/2020

podľa zmluvy

Stanislav Šimunka

Obec Východná

22. 12. 2020

Dodatok k NZ

D/9/2020

podľa zmluvy

Ondrej Budz

Obec Východná

22. 12. 2020

Dodatok k NZ

D/8/2020

podľa zmluvy

Ján Knaus

Obec Východná

18. 12. 2020

Dodatok k NZ

D/7/2020

podľa zmluvy

Pavol Kohút

Obec Východná

16. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

V/1/2020

Neuvedené

SR -Štatistický úrad SR, Bratislava

Obec Východná

25. 11. 2020

Zmluva o pripojení na CUET

O/6/2020

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 053 33 Čierna Hora

Obec Východná

27. 10. 2020

Dodatok k zmluve

D/O/5/2020

Neuvedené

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš

Obec Východná

26. 10. 2020

Kúpna zmluva

K/6/2020

10 000,00 EUR

Obec Východná

Ing. Vladimír Ballay, Ing. Zuzana Ballayová

1. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/10/2020

2 000,00 EUR dvetisíc

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Východná

Obec Východná

28. 9. 2020

Zmluva o dielo

3/D/2020

6 978,85 EUR

MKalarm, s. r. o., Garbiarska 905, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Východná

25. 9. 2020

Nájomná zmluva

N/26/2020

podľa zmluvy

Adriana Ševčíková, Východná 032 32

Obec Východná

24. 9. 2020

Zmluva o dielo

D/2/2020

117 276,78 EUR

SaO, s.r.o.

Obec Východná

11. 9. 2020

Nájomná zmluva

N/25/2020

podľa zmluvy

Mária Pištová, 032 32 Východná

Obec Východná

11. 9. 2020

Nájomná zmluva

N/24/2020

podľa zmluvy

Silvia Hnilicová, Liptovský Hrádok 032 01

Obec Východná

4. 9. 2020

Nájomná zmluva

N/23/2020

podľa zmluvy

Eva Ďuricová, Východná 03232

Obec Východná

29. 8. 2020

Zmluva o umeleckej činnosti

U/2/2020

130,00 EUR

Dušan Debnár

Obec Východná

28. 8. 2020

Nájomná zmluva

N/22/2020

podľa zmluvy

Vojtech Lacko, Východná 032 32

Obec Východná

28. 8. 2020

Nájomná zmluva

N/21/2020

podľa zmnluvy

Stanislava Brezinová, Východná 03232

Obec Východná

21. 8. 2020

Nájomná zmluva

N/20/2020

120,00 EUR

Dobrá Východná o.z.

Obec Východná

20. 8. 2020

Nájomná zmluva

N/19/2020

podľa zmluvy

Simona Mikušová, Východná 032 03

Obec Východná

18. 8. 2020

Zmluva o dielo

D/1/2020

163 848,00 EUR

Gevos, s.r.o.

Obec Východná

14. 8. 2020

Nájomná zmluva

N/18/2020

podľa zmluvy

Ján Chovan, 032 32 Východná

Obec Východná

14. 8. 2020

Nájomná zmluva

N/17/2020

podľa zmluvy

Lucia Cibulova, 03232 Východná

Obec Východná

10. 8. 2020

Kúpna zmluva

O/5/2020

1 000,00 EUR Tisíc eur

Liptovská vodárenská spoločnosť

Obec Východná

7. 8. 2020

Nájomná zmluva

N/16/2020

podľa zmluvy

Jana Žiaková, 03232 Východná

Obec Východná

4. 8. 2020

Licenčná zmluva

L/1,2/2020

0,00 EUR

Miroslav Martinický a Peter Laučík

Obec Východná

30. 7. 2020

Zmluva o umeleckej činnosti

U/1/2020

100,00 EUR Jednosto

Obec Východná

Dušan Debnár

30. 7. 2020

Nájomná zmluva

N/15/2020

podľa zmluvy

Martin Gajdoš, Východná 03232

Obec Východná

28. 7. 2020

Nájomná zmluva

N/14/2020

podľa zmluvy

Michal Chovan, Východná 03232

Obec Východná

27. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/8/2020

100,00 EUR jednosto

Slovenský zväz chovateľov ZO Martin

Obec Východná

24. 7. 2020

Nájomná zmluva

N/13/2020

podľa zmluvy

Petra Chovanová, Východná 03232

Obec Východná

21. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

T/9/2020

9 200,00 EUR deväťtisícdvesto

ECAV Východná, 032 32 Východná

Obec Východná

21. 7. 2020

Nájomná zmluva

N/12/2020

podľa zmluvy

Liptovské kultúrne stredisko

Obec Východná

20. 7. 2020

Nájomná zmluva

N/11/2020

55,00 EUR päťdesiatpäť eur/ rok

Zuzana Bartková, Východná 03232

Obec Východná

17. 7. 2020

zmluva, dodatok k zmluve

O/4/2020

podľa zmluvy

Orange Slovensko, Metodova 8, 811 01 Bratislava

Obec Východná

15. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

T/7/2020

600,00 EUR šesťsto

OZ Dobrá Východná

Obec Východná

10. 7. 2020

Nájomná zmluva

N/10/2020

podľa zmluvy

Katarína Vechterová, Východná 03232

Obec Východná

10. 7. 2020

Nájomná zmluva

N/9/2020

podľa zmluvy

Dobrá Východná, o.z., Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/33, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Východná

3. 7. 2020

Nájomná zmluva

N/8/2020

150,00 EUR

Dobrá Východná, o.z., Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/33, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Východná

2. 7. 2020

Nájomná zmluva

N/7/2020

podľa zmluvy

Zuzana Petrenková, Východná 03232

Obec Východná

26. 6. 2020

Nájomná zmluva

N/6/2020

podľa zmluvy

Michaela Blašková, Východná 03232

Obec Východná

19. 6. 2020

Nájomná zmluva

N/5/2020

5,40 EUR

Zuzana Korábeková, Mária Krupová

Obec Východná

5. 6. 2020

Nájomná zmluva

N/4/2020

20,00 EUR

Zuzana Gajdošová

Obec Východná

29. 5. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/6/2020

100,00 EUR jednosto

Občianske združenie Cykloparobok Východná

Obec Východná

29. 5. 2020

Dodatok k zmluve

D/6/2020

cena podľa zmluvy

Dobrá Východná, o.z., Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/33, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Východná

29. 5. 2020

Nájomná zmluva

N/3/2020

250,00 EUR dvestopäťdesiat

Dobrá Východná, o.z., Nábr. Dr. A. Stodolu 1749/33, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Východná

19. 5. 2020

Kúpna zmluva

KZ/2/2020

27,00 EUR

Milan Zázrivý, Martin Krupa

Obec Východná

30. 4. 2020

Kúpna zmluva

KZ/1/2020

210,00 EUR

Pavel Vechter, Dana Vechterova

Obec Východná

27. 4. 2020

Nájomná zmluva

N/2/2020

100,00 EUR

Eva Veľká

Obec Východná

21. 4. 2020

Dodatok k zmluve

D/5/2020

cena podľa zmluvy

Orange Slovensko, a.s.

Obec Východná

13. 4. 2020

Dodatok ku KZ

D/4/2020

0,00 EUR cena podľa zmluvy

JRK Slovensko s.r.o, Bratislava

Obec Východná

1. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti VO

O/3/2020

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo eur

Ultima Ratio, Ul.1.mája 709, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Východná

19. 3. 2020

Nájomná zmluva

O/2/2020

1 843,63 EUR

Farma Východná p.d., 465, 03232 Východná

Obec Východná

18. 3. 2020

Dotácia DPO SR

DOT/1/20

3 000,00 EUR Tritisíc eur

DPO SR

Obec Východná

10. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/5/2020

1 650,00 EUR jedentisíc šesťsto päťdesiat

Občianske združenie Čierny Váh

Obec Východná

26. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/4/2020

20 500,00 EUR dvadsať tisíc päťsto

Telovýchovná jednota Družstevník Východná

Obec Východná

20. 2. 2020

Dodatok k zmluve

D/3/2020

0,00 EUR

Natur-Pack a.s.

Obec Východná

12. 2. 2020

Dodatok k zmluve

D/2/2020

11 047,76 EUR Jedenásťtisícštyridsaťsedem 76/100

BBG stav, s.r.o.

Obec Východná

24. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/3/2020

10 000,00 EUR desaťtisíc

ECAV Východná, 032 32 Východná

Obec Východná

20. 1. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva

O/1/2020

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Východná

20. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/2/2020

500,00 EUR päťsto

Miestny odbor Matice slovenskej

Obec Východná

20. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Východná

T/1/2020

700,00 EUR sedemsto eur

Jednota dôchodcov na Slovensku

Obec Východná

15. 1. 2020

Dodatok NZ

N/1/2020

podľa zmluvy

Ján Knaus

Obec Východná

15. 1. 2020

Dodatok č.12

D/1/2020

Neuvedené

Obec Važec

Obec Východná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

RTVS:Kapura - Obec Východná 5.10.2019

RTVS:Zvony nad krajinou - Obec Východná - rozhlasová nahrávka 16.6.2019

RTVS: Televíkend 12.08.2023

Napísali o nás

 LIPTOVSKE NOVINY, číslo 32

img374.pdf (874.73 kB)

Miestny rozhlas v mobile

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 29.2.2024, 16:06:53

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 29. 2. 2024
zamračené 13 °C 4 °C
piatok 1. 3. slabý dážď 12/7 °C
sobota 2. 3. slabý dážď 9/6 °C
nedeľa 3. 3. zamračené 9/6 °C